AIVD, MIVD en NCTV: toename van spionage bij Nederlandse topsectoren (2024)

03-02-2021, 16:33 door Anoniem

blah blah blah, amerikaanse reclame blok, koop meer wapens, koop ze bij ons, blah blah...
tot nu toe is uit NIETS gebleken dat Rusland, China of Iran enig probleem zijn, bewijzen zijn nooit geleverd onder het mom van ' dan geven we onze bronnen bloot ' en zo blijft het lekker door emmeren.

wat wel gebleken is dat onze 'vrienden' erger zijn dan onze zogenaamde 'vijanden'...
'ze' luisteren ons af via onze andere 'kuch kuch' vrienden, spelen andere 'veiligheidsdiensten' tegen elkaar uit, plaatsen poppetjes op strategische locaties en als ze ineens zelf gaan nadenken worden ze weer 'verwijderd'...

met vrienden als de VS heb je geen vijanden nodig.
de britten en duitsers luisteren ons af, wij de britten en de duitsers, niemand overtreedt zijn eigen grondwet en iedereen is blij behalve de bevolking waar die 'veiligheidsdiensten' voor zouden moeten werken.
maar in feite werken ze allemaal voor 1 pipo en dat is big bird van de CIA/NSA.

ik weet niet wat erger is, dan onze diensten zo naief zijn dat ze het spelletje mee spelen, of dat ze het niet inzien...
gezien het nederlandse ambtenaren zijn zou ik niet durven zeggen welke van de twee.

we weten ook dat we al het vieze werk moeten opknappen en vervolgens in de kou staan als er iets moet gebeuren (bosnie iemand?) we weten ook dat oorlogje moeten voeren voor olie inkomsten (iraq iemand?) we weten ook dat we voor het karretje gespannen worden als er weer een pipo 'verwijderd' moet worden (Tunesië, Egypte, Libië, Jemen, Syrië waar WIJ de vluchtelingen van krijgen. natuurlijk expres zo gedaan omdat een Europa dat bezig is met grenzen bewaken tegen vluchtelingen en deze voor miljarden euro's opvangen europa zwakker maakt ten opzichte van de VS... De Euro was namelijk veel te stabiel en de duur ten opzichte van de US dollar en de Amerikanen willen dolgraag dat alles in USD betaald wordt, zeker de olie... en simpelweg teveel landen hadden interesse in de euro gekregen.
Dan nog een beetje onrust stoken in de Oekraine, zogenaamd pro-eu pipo's promoten maar eigenlijk ervoor zorgen dat rusland moet ingrijpen vanwege de grootste haven van de russische marine.
ik denk niet dat de VS het leuk zou vinden als Naval Station Norfolk afgesloten zou worden.

maar dat is maar een van de vele 'interventies' van de VS in de politiek van andere landen... Zo hadden ze geen moeite met de verkiezingen van 2002 van Bolivia aan te passen, of de Israelische van 2016, of de russische verkiezingen van 1996, of de brexit van 2016 (immers, een zwak EU is een goede vriend) maar ook Mexico, Canada en zelfs Engeland zijn de verkiezingen beinvloed... Grappig dat ze dan geen moeite hebben met hun eigen land... Achja, 1 pipo eruit, 1 pipo erin... Zeg nu eerlijk, wanneer een afgefakkelde western-acteur president kan worden, is het dan zo'n groot verschil om een acteur uit de 'living dead' als president te krijgen?

03-02-2021, 17:10 door Anoniem

Niet alleen in Nederland. Ik hoorde gisteren in het nieuws dat het Russische Sputnik vaccin boven verwachting goed werkt. Het zal me niet verbazen als dat vaccin gewoon een kopietje is van één van onze westerse vaccins. Door SolarWinds hack hebben de Russen flink wat info kunnen ophalen: https://www.theregister.com/2020/12/09/european_medicines_agency_cyberattack/
Hier gaat het over toegang bij het agentschap, maar het zal me niet verbazen als ze ook bij deze producenten zelf binnen zijn geweest.

Overigens wordt er door onze AIVD en NCTV - zoals gebruikelijk - naar de wat minder geliefde landen gekeken, maar de 'bevriende' naties zijn geen haar beter: https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/cia-en-crypto-ag-herschrijven-de-geschiedenis

03-02-2021, 22:59 door Anoniem

Ach waarom zou je bij asml proberen binnen te dringen per cyber. Er werken al genoeg Russen / Chinezen etc. Je geeft ze een studiebeurs om bij de TUE te studeren, en vraagt er na een aantal jaar iets voor terug. Of anders heeft de familie problemen.

04-02-2021, 06:19 door quikfit

Politiek dus,lees: viespeukerij.

04-02-2021, 09:23 door Anoniem

Door Anoniem: Niet alleen in Nederland. Ik hoorde gisteren in het nieuws dat het Russische Sputnik vaccin boven verwachting goed werkt. Het zal me niet verbazen als dat vaccin gewoon een kopietje is van één van onze westerse vaccins. Door SolarWinds hack hebben de Russen flink wat info kunnen ophalen: https://www.theregister.com/2020/12/09/european_medicines_agency_cyberattack/
Hier gaat het over toegang bij het agentschap, maar het zal me niet verbazen als ze ook bij deze producenten zelf binnen zijn geweest.

Overigens wordt er door onze AIVD en NCTV - zoals gebruikelijk - naar de wat minder geliefde landen gekeken, maar de 'bevriende' naties zijn geen haar beter: https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/cia-en-crypto-ag-herschrijven-de-geschiedenis

Onderschat de Russische wetenschap niet, die is beter dan de Amerikanen ons willen laten geloven.
En natuurlijk trappen we in die Amerikaanse propaganda.

Waarom wordt er niet gesproken over de Amerikaanse spionage in Nederland?

04-02-2021, 10:34 door Anoniem

Door Anoniem: Ach waarom zou je bij asml proberen binnen te dringen per cyber. Er werken al genoeg Russen / Chinezen etc. Je geeft ze een studiebeurs om bij de TUE te studeren, en vraagt er na een aantal jaar iets voor terug. Of anders heeft de familie problemen.

Interessante stelling.
Denk dat uitwisselingsstudenten uit sommige landen wel een probleem kunnen zijn.

Wat ik overigens al jaren zie op security gerelateerde trainingen veel mensen uit Azie naar Europa komen.
Met sommige groepjes kan je geen contact krijgen en in elke training zit iemand van z'n groepje (die zijn meestal Chinezen)
Ipv mee te doen zitten ze de gehele dag de les te filmen behoorlijk vervelend.

04-02-2021, 10:49 door Anoniem

Door Anoniem: Onderschat de Russische wetenschap niet, die is beter dan de Amerikanen ons willen laten geloven.
En natuurlijk trappen we in die Amerikaanse propaganda.

Waarom wordt er niet gesproken over de Amerikaanse spionage in Nederland?

De Russen denken veel logischer na dan Amerikanen (en tegenwoordig ook Europeanen zoals de Nederlanders)...
Wij WAREN vrij nuchter... Watersnoodramp? Dan gaan we iets tegen het water verzinnen. Kijken, wat is de oorzaak en hoe kunnen we dat oplossen...

Net zoals de Russen... De Amerikanen denken "sh*t, der is geen zwaarte kracht in de ruimte, hoe verzinnen we een oplossing dat we een schrijfmiddel hebben die virtuele zwaartekracht genereert om inkt uit een voorraad systeem te krijgen wat op een papier kan schrijven... Na miljoenen dollars komen ze dan met een speciale pen... Terwijl de Russen denken "wij hebben daar al voor 500 jaar geleden een uitvinding voor.. het heet potlood'...

Dus dat de Russen een bestaande techniek gebruiken en deze perfectioneren door 2 verschillende componenten samen te voegen is dan ook niet erg verwonderlijk. Bovendien zul je door in te breken bij de EMA niet de geheime recepten van de fabrikanten tegenkomen. We weten overigens van klokkenluiders dat de VS samen met hun Engelse en Duitse vriendjes niet vies zijn van inbreken in EU omgevingen om informatie te hebben voordat het naar buiten komt. Als er al ingebroken is bij de EMA dan kun je er gif op innemen dat de NSA en de GCHQ er eerder waren dan welke Russisch scriptkiddy dan ook.

06-02-2021, 03:12 door Anoniem

Door Anoniem:

Door Anoniem: Onderschat de Russische wetenschap niet, die is beter dan de Amerikanen ons willen laten geloven.
En natuurlijk trappen we in die Amerikaanse propaganda.

Waarom wordt er niet gesproken over de Amerikaanse spionage in Nederland?

De Russen denken veel logischer na dan Amerikanen (en tegenwoordig ook Europeanen zoals de Nederlanders)...
Wij WAREN vrij nuchter... Watersnoodramp? Dan gaan we iets tegen het water verzinnen. Kijken, wat is de oorzaak en hoe kunnen we dat oplossen...

Net zoals de Russen... De Amerikanen denken "sh*t, der is geen zwaarte kracht in de ruimte, hoe verzinnen we een oplossing dat we een schrijfmiddel hebben die virtuele zwaartekracht genereert om inkt uit een voorraad systeem te krijgen wat op een papier kan schrijven... Na miljoenen dollars komen ze dan met een speciale pen... Terwijl de Russen denken "wij hebben daar al voor 500 jaar geleden een uitvinding voor.. het heet potlood'...

Dat de Russen vroeger een potlood gebruikten is incorrect.

Fact or Fiction?: Soviet Cosmonauts Used a Pencil
https://www.scientificamerican.com/article/fact-or-fiction-nasa-spen/

...
Als er al ingebroken is bij de EMA dan kun je er gif op innemen dat de NSA en de GCHQ er eerder waren dan welke Russisch scriptkiddy dan ook.

Ik denk niet dat je deze uitspraak kan onderbouwen.

AIVD, MIVD en NCTV: toename van spionage bij Nederlandse topsectoren (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5994

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.